Pleje og aflastning

Er du forælder til et handicappet barn, kan vi tilbyde aflastning, hvor vi ansætter en eller flere personer til at tage sig af dit barn. Vores kvalificerede personale kan tage på ture ud af huset, med eller uden familien. Vi kan deltage i familiearrangementer, så der altid er en ekstra hånd. Træne og vedligeholde funktioner og udføre personlig pleje, sondeernæring mm. Det er timer hvor dit barn er i centrum, og det er derfor timer fyldt med genkendelighed og glæde.

Har du et permanent eller midlertidigt handicap, eller har en af dine nærmeste behov for ekstra hjælp, kan vi tilbyde aflastning, pleje, genoptræning, hygge og hjælp til at få livet til at fungere i eget hjem. Vi tager os af dig og dine kære i kortere eller længere perioder.

I tæt samarbejde med dig, og ud fra dine ønsker og behov, ansætter vi kvalificerede personale. Det betyder meget for os, at det er kendt personale og skulle en hjælper være forhindret, sender vi altid en vikar, der har kendskab til borgeren.

“De sender aldrig en vikar som jeg ikke kender – og ikke er oplært”

Se mere om

BPA-Borgerstyret Personlig Assistance   BPA-ordning med fuld assistance   Pleje og aflastning af dine nærmeste   Vikardækning