BPA-ordning med fuld assistance

“De er der altid for mig – uanset hvad”

BPA-ordning med fuld assistance

Vi kan som arbejdsgiver støtte dig som arbejdsleder og påtage os følgende:

• Alle punkter fra BPA-ordningen
• Deltagelse/afholdelse af samtaler
• Planlægning og oplæring til opgaven
• Deltagelse/afholdelse af personalemøder, vagtplanlægning, supervision, konfliktløsning
• 100% vikardækning

Se mere om

BPA-Borgerstyret Personlig Assistance   BPA-ordning med fuld assistance   Pleje og aflastning af dine nærmeste   Vikardækning