BPA-Borgerstyret Personlig Assistance

“De ved lige, hvordan de skal støtte mig i rollen som arbejdsleder”

Som borger får du en grundig dialog med os. En dialog, som går i dybden med alle dine behov, så vi får det bedst mulige samarbejde. Vi bygger på tillid og nærhed og du vil derfor ikke stå alene med din arbejdslederfunktion.

Arbejdsmiljøet betyder meget for os, da det er ensbetydende med en god ordning. Et godt arbejdsmiljø kendetegnes af et godt samarbejde, hvor man føler sig hørt. Tonen er god og dette giver stabilitet og glæde for alle.

“Det er så fedt, at min ledelse har vagter hos mig, og derfor har fingeren på pulsen”

Med en BPA-ordning hjælper vi dig med

 • At være en god arbejdsleder for dine hjælper
 • Udarbejdelse af stillingsopslag i samarbejde med os
 • Ansættelsessamtaler hvor vi håndplukker de relevante kandidater
 • At planlægge arbejdsopgaverne så du får den hverdag du ønsker
 • Planlægning af personalemøder, vagtplanlægning, aftaler mm.
 • Medarbejdersamtaler 1 gang årligt
 • Instruktion af handicaphjælperne i, hvilken arbejdsopgaver de skal udføre for dig
 • Den administrative og juridiske del ved ansættelse og opsigelse af hjælperne
 • Lønudbetaling og pension til hjælperne
 • Indbetaling til SKAT, ATP, Barselsfond og Feriekonto
 • Håndtering af barsels- og sygedagpenge
 • Indhentning af straffeattest
 • Forsikring af hjælperne – håndtering af forsikringssager
 • Arbejdspladsvurdering (APV)
 • Kurser til hjælperne
 • Evt. supervision, konflikthåndtering og krisehjælp
 • Personalegoder som fitness ordning, sociale arrangementer mm.

Vi tilbyder en individuel hjælperordning til dig, og står klar til at løfte opgaven i samarbejde med dig.

Se mere om

BPA-Borgerstyret Personlig Assistance   BPA-ordning med fuld assistance   Pleje og aflastning af dine nærmeste   Vikardækning