BORGER

“De har fundet de bedste hjælpere til mig og mine behov”

Hos os yder vi personlig og professionel hjælp. Vi inddrager alle relevante parter, således at alles behov dækkes. Vi er en virksomhed med et nært kendskab til alle borgere og ydelser. Alle borgere, og evt. pårørende, oplever en genkendelighed, når de er i personlig kontakt med os.

Vi kan garantere 100% vikardækning. Hvis den fast tilknyttede hjælper skulle være forhindret, sender vi altid en vikar, der har kendskab til borgeren og de specifikke opgaver. Vi har valgt at have vikarer tilknyttet hver ydelse, for at skabe tryghed for vores borgere.

Vores kompetente og engagerede medarbejdere er oplært i de specifikke opgaver hos den enkelte borger, og de får løbende tilbudt kurser og opfølgning af nye tiltag. For at sikre borgerens tilfredshed, bliver vores ydelser løbende evalueret.

Se mere om

BPA-Borgerstyret Personlig Assistance   BPA-ordning med fuld assistance   Pleje og aflastning af dine nærmeste   Vikardækning